Jesteś tutaj:

Często zadawane pytania w kategorii: Wyznaczanie upoważnionych przedstawicieli

Drukuj
1 Ilu Upoważnionych Przedstawicieli należy wyznaczyć do rachunku w Rejestrze Unii?

Do każdego rachunku w Rejestrze wnioskujący musi wyznaczyć od 2 do 4 Upoważnionych Przedstawicieli oraz opcjonalnie od 1 do 4 Dodatkowych Upoważnionych Przedstawicieli.

Wszystkie osoby wyznaczone do roli (Dodatkowych) Upoważnionych Przedstawicieli, przed wypełnieniem formularza wniosku o otwarcie lub aktualizację danych rachunku muszą posiadać indywidualne identyfikatory URID, które można uzyskać posługując się instrukcją dostępną na stronie internetowej: https://dokumenty.kobize.pl/EU_Login_instrukcja.pdf lub sprawdzić po zalogowaniu do Rejestru Unii w przypadku przedstawicieli, którzy mają już dostęp do Rejestru.

2 Czy przypisanie Dodatkowego Upoważnionego Przedstawiciela do rachunku jest obowiązkowe?

Nie. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem otwierania rachunków w Rejestrze Unii, zarządzania nimi i ich zamykania (https://dokumenty.kobize.pl/Regulamin_REJESTR_UE.pdf), posiadacz rachunku nie ma obowiązku wyznaczania Dodatkowego Upoważnionego Przedstawiciela. Niemniej jednak, ze względów bezpieczeństwa zaleca się wyznaczenie do rachunku Dodatkowego Upoważnionego Przedstawiciela.

3 Jaką rolę pełnią Upoważnieni Przedstawiciele, a jaką Dodatkowi upoważnieni przedstawiciele?

Upoważnieni przedstawiciele inicjują na rachunku wszystkie operacje (np. wykonanie transferu, umorzenie, dodanie rachunku do Listy Rachunków Zaufanych) poprzez utworzenie zadań w Rejestrze Unii (przy użyciu poufnego hasła i kodu z wiadomości SMS). Jeżeli do rachunku został wyznaczony Dodatkowy upoważniony przedstawiciel, wszystkie przygotowane zadania powinny, w celu ich finalizacji, zostać przez niego zatwierdzone (przy użyciu poufnego hasła i kodu z wiadomości SMS).

Rolą Dodatkowego upoważnionego przedstawiciela jest wyłącznie zatwierdzanie zadań wykonania operacji utworzonych wcześniej przez upoważnionych przedstawicieli. Nie może on samodzielnie wykonywać transakcji lub innych operacji w systemie.

Część działań na rachunku, takich jak umorzenie uprawnień, zamiana jednostek Kioto na uprawnienia czy dodanie rachunku do Listy Rachunków Zaufanych, nawet w przypadku braku Dodatkowego upoważnionego przedstawiciela, wymaga zatwierdzenia przez drugiego Upoważnionego Przedstawiciela. Zadania te nie mogą być wykonywane jednoosobowo.

4 Kto powinien być wyznaczony do roli (Dodatkowych) Upoważnionych Przedstawicieli rachunku?

Osoby, które zostaną przypisane do rachunku w Rejestrze Unii otrzymują tym samym pełnomocnictwo do wykonywania wszelkich działań na rachunku i do kontaktu z Krajowym Ośrodkiem. Posiadacz rachunku ponosi całkowitą odpowiedzialność za wybór przedstawicieli i przeprowadzane przez nich operacje na rachunku, w związku z tym rola (Dodatkowego) Upoważnionego Przedstawiciela rachunku powinna być powierzona osobom kompetentnym i zaufanym.

Upoważnionymi Przedstawicielami do rachunku nie muszą być osoby wymienione jako reprezentacja firmy w KRS.

5 W jaki sposób można zmienić Upoważnionych Przedstawicieli?

Upoważnionych przedstawicieli do rachunku można zmienić wyłącznie poprzez złożenie do Krajowego Ośrodka formularza aktualizacyjnego dostępnego na stronie: https://formularzeue.kobize.pl