Jesteś tutaj:

Często zadawane pytania w kategorii: EU Login – System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (dawniej ECAS)

Drukuj
1 Czym jest EU Login?

EU Login to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (dawniej ECAS), który umożliwia dostęp do stron i serwisów internetowych prowadzonych przez Komisję Europejską, w tym również do Rejestru Unii.

Podczas każdej próby logowania do Rejestru Unii użytkownik zostaje automatycznie przekierowany na stronę EU Login w celu weryfikacji jego tożsamości. Wprowadzenie na stronie EU Login poprawnych danych użytkownika, tj.: adresu email, wcześniej ustanowionego hasła dostępu oraz numeru telefonu komórkowego, a następnie jednorazowego kodu z wiadomości SMS, spowoduje zalogowanie do Rejestru Unii.

2 Gdzie znajdę informacje odnośnie problemów z funkcjonowaniem EU Login?

Wszelkie informacje odnośnie Systemu Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (EU Login) dostępne są na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/cas, w zakładce POMOC.

3 Co zrobić w przypadku, gdy użytkownik nie pamięta hasła do EU Login?

W przypadku, gdy użytkownik nie pamięta hasła dostępu do swojego konta w EU Login należy skorzystać z możliwości zresetowania hasła przy użyciu funkcji ‘Nie pamiętasz hasła?’. Funkcja ta dostępna jest bezpośrednio na stronie Systemu Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (EU Login): https://webgate.ec.europa.eu/cas.

Link do utworzenia nowego hasła przesyłany jest do użytkownika na zarejestrowany w EU Login adres e-mail.

Należy pamiętać, że hasło do systemu EU Login może zostać zmienione tylko raz na 24 h.

4 W jaki sposób mogę zmienić moje dane w EU Login?

Aby zaktualizować dane w Systemie Uwierzytelnia Komisji Europejskiej (EU Login) należy: wejść na stronę systemu - https://webgate.ec.europa.eu/cas, zalogować się, a następnie w prawym górnym roku, po najechaniu kursorem na swoje imię i nazwisko należy wybrać ‘Moje konto’. W efekcie tych działań pojawi się strona, na której po wejściu w zakładki ‘Zmień moje dane osobowe’ lub ‘Moje numery telefonów komórkowych’ możemy sprawdzić i zaktualizować swoje dane w EU Login.

Należy pamiętać, że dla jednego adresu e-mail można aktywować tylko jedno konto w systemie EU Login, a tym samym w Rejestrze Unii. Ponadto, każdy użytkownik Rejestru Unii może posiadać tylko jeden nr telefonu komórkowego zarejestrowany w systemie EU Login, na który otrzymywać będzie kody SMS.

Szczegółowy opis funkcjonowania systemu EU Login znajduje się w instrukcji dostępnej pod adresem: https://dokumenty.kobize.pl/EU_Login_instrukcja.pdf 

5 Czy aktualizacja danych w EU Login powoduje również zmianę danych w systemie Rejestru Unii?

Nie. Dane osobowe w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (EU Login) mogą zostać zmienione wyłącznie samodzielnie przez użytkownika, natomiast dane w systemie Rejestru Unii są weryfikowane i zmieniane przez administratora rejestru w oparciu o przesyłane wnioski aktualizacyjne. Należy jednak zaznaczyć, że aby użytkownik mógł bez przeszkód korzystać ze swojego konta w Rejestrze Unii dane w obu systemach powinny być spójne.

Instrukcja obsługi systemu EU Login dostępna jest pod adresem: https://dokumenty.kobize.pl/EU_Login_instrukcja.pdf 

6 Co zrobić w przypadku zawieszenia konta w systemie EU Login?

W przypadku gdy użytkownik sześciokrotnie wprowadzi nieprawidłowe hasło, dostęp do konta w EU Login zostanie zawieszony. Zawieszenie konta uniemożliwia zalogowanie się oraz zmianę hasła przez 15 minut.

W przypadku, gdy podejrzewają Państwo, że konto zostało zawieszone w wyniku próby uzyskania do niego dostępu przez osobę niepowołaną, należy skontaktować się z Administratorem Rejestru telefonicznie na numer +48 22 833 24 84 lub pocztą elektroniczną na adres rejestr@kobize.pl.

7 Jak długo ważne jest hasło do systemu EU Login?

System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (EU Login) będzie przypominać użytkownikom o zmianie hasła co 6 miesięcy niemniej jednak, zgodnie z zasadami bezpiecznego korzystania z systemu informatycznego Rejestru Unii, hasło powinno być zmieniane nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Należy pamiętać, że hasło do systemu EU Login może zostać zmienione tylko raz na 24 h.