Jesteś tutaj:

CBAM

Drukuj

Nowe materiały udostępnione przez Komisję Europejską oraz nowe szkolenie

Informujemy, że na stronie Komisji Europejskiej ogłoszono zapisy na szkolenie online (webinarium) dot. rejestru przejściowego CBAM (CBAM Declarant Portal Traders' Info Session – w języku angielskim). Szkolenie odbędzie się 23 listopada 2023 r. Na szkolenie można zapisać się poprzez stronę Komisji Europejskiej: link. Ponadto informujemy, że Komisja...

więcej »

Informacje ogólne

Unia Europejska wprowadzając w roku 2005 system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) wyznaczała kierunek działań w celu zmniejszania emisji gazów cieplarnianych. EU ETS obejmuje m.in. instalacje wytwarzające energochłonne produkty, dla których stopniowo są zmniejszane wskaźniki emisyjności określane na jednostkę wytwarzanego towaru, co powoduje,...

więcej »

Okres przejściowy

I. Zakres mechanizmu W okresie przejściowym instrumentem CBAM będą objęci importerzy lub pośredni przedstawiciele celni (tzw. „zgłaszający objęty obowiązkiem sprawozdawczym”) dokonujący przywozu towarów określonych w załączniku I rozporządzania 2023/956 na obszar celny Unii Europejskiej lub produktów przetworzonych powstałych z tych towarów w wyniku...

więcej »

Rejestr przejściowy CBAM

Komisja opracowała Rejestr przejściowy CBAM, aby umożliwić importerom wypełnianie obowiązków wynikających z mechanizmu CBAM, w szczególności sporządzanie i składanie sprawozdań CBAM. W chwili obecnej trwają prace nad umożliwieniem nadawania dostępu dla importerów (pośrednich przedstawicieli celnych) do rejestru. Odrębnym komunikatem powiadomimy, kiedy...

więcej »

Okres docelowy

Okres docelowy mechanizmu CBAM rozpocznie się od 1 stycznia 2026 r. W okresie docelowym, importer, który chce wprowadzać do UE towary objęte mechanizmem CBAM, lub pośrednik celny takiego importera, będzie musiał uzyskać status „upoważnionego zgłaszającego CBAM”. Upoważnieni zgłaszający CBAM będą mieli obowiązek co roku deklarować ilość towarów przywiezionych...

więcej »

Rejestr CBAM

Rejestr CBAM jest elektroniczną bazę danych (w okresie przejściowym „rejestr przejściowy CBAM”) utworzony w celu gromadzenia informacji. Dla okresu przejściowego został utworzony Rejestr przejściowy CBAM, który stanie się podstawą do ustanowienia rejestru CBAM. W okresie przejściowym, zgłaszający objęty obowiązkiem sprawozdawczym będzie wykorzystywał...

więcej »

Prawo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/956 z dnia 10 maja 2023 r. ustanawiające mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (Dz. Urz. UE L 130 z 16.05.2023, s. 53) ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/1773 z dnia 17 sierpnia 2023 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego...

więcej »

Najczęściej zadawane pytania

1. Gdzie (pod jakim linkiem) i od kiedy ma funkcjonować rejestr przejściowy CBAM? Aby zapewnić efektywne wypełnianie obowiązków sprawozdawczych w okresie przejściowym CBAM, zgodnie z rozporządzeniem 2023/1773 Komisja stworzy rejestr przejściowy CBAM. Rejestr ten będzie służył do składania sprawozdań CBAM. Rejestr przejściowy CBAM będzie stanowić...

więcej »

Materiały do pobrania

Zachęcamy do zapoznawania się z dedykowaną stronę Komisji Europejskiej (w języku angielskim), na której Komisja Europejska udostępnia dodatkowe informacje na temat CBAM, aktualne wytyczne, arkusze do wymiany informacji pomiędzy importerem a prowadzącym instalacje, materiały dot. rejestru przejściowego CBAM oraz filmy szkoleniowe. Dedykowana strona...

więcej »