Jesteś tutaj:

Aktualności 2020

Drukuj

Zakładka "Opłaty"

Z uwagi na konieczność dostosowania zakresu wykazu opłatowego do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2019 r. poz. 2443), zakładka „Opłaty” w systemie Krajowej bazy zostanie uruchomiona do końca stycznia...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 15 stycznia 2020 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła pierwszą w 2020 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 5 332 000 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 9 376 500 EUA. Popyt na uprawnienia EUA...

więcej »

BDO

W związku z błędnym przesyłaniem do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami IOŚ-PIB (KOBiZE) dokumentów związanych z Bazą danych odpadowych (BDO), informujemy, że dokumenty takie zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.) należy przesyłać do właściwego marszałka województwa. Jednocześnie...

więcej »