Jesteś tutaj:

Transport morski

Drukuj

Prawo

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 757 z 29 kwietnia 2015 r. Rozporządzenie delegowane Komisji nr 2071 z 22 września 2016 r. Rozporządzenie delegowane Komisji nr 2072 z 22 września 2016 r. Rozporządzenie wykonawcze nr 1927 Komisji z 4 listopada 2016 r. Rozporządzenie wykonawcze Komisji nr 1928 z 4 listopada 2016 r.

więcej »

Kontakt

Numer telefonu: 22 569 6564, 22 569 6528  E-mail: maciej.werkowski@kobize.pl, (tomasz.karpinski@kobize.pl). 

więcej »

Komunikaty

Informacje praktyczne W Polsce organem odpowiedzialnym za administrowanie systemem monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji CO2 z międzynarodowego transportu morskiego jest Polski Rejestr Statków S.A. (www.prs.pl; dalej: PRS). PRS, spełniając wymogi wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 z dnia 29 kwietnia...

więcej »

Informacja ogólna

Mechanizm monitorowania, raportowania i weryfikacji (MRV) emisji CO2 z transportu morskiego W dniu 1 lipca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/57 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie monitorowania, raportowania  i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego oraz zmiany dyrektywy 2009/16/WE (Dz....

więcej »