Jesteś tutaj:

2017

Drukuj

Konkurs Ministra Środowiska pt. PRODUKT W OBIEGU

Cel konkursu Promocja i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu - po zakończeniu użytkowania w jego pierwotnej formie. Kto może wziąć udział w konkursie? Do udziału w konkursie zapraszamy producentów, projektantów,...

więcej »

Formularz sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadania inwestycyjnego ujętego w Krajowym Planie Inwestycyjnym (KPI)

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w zakładce „Materiały do pobrania” w kategorii „Krajowy Plan Inwestycyjny” zostały udostępnione w formacie Excel: formularz sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadania inwestycyjnego ujętego w Krajowym Planie Inwestycyjnym, formularz opinii biegłego rewidenta, formularz...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 30 sierpnia 2017 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2017 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 428 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 8 112 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był ponad...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 16 sierpnia 2017 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2017 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 428 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 9 757 500 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był ponad...

więcej »

Raport z rynku CO2 – lipiec 2017

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – lipiec 2017”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w lipcu oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

więcej »

Nowy kalendarz aukcji na 2017 r. dla uprawnień lotniczych (EUAA) opublikowany przez giełdę EEX

W dniu 8 sierpnia 2017 r. niemiecka giełda EEX opublikowała kalendarz aukcji dla uprawnień lotniczych (EUAA) na 2017 r. W sumie, za pośrednictwem giełdy EEX, przedmiotem sprzedaży w drodze aukcji będzie 4,005 mln uprawnień EUAA. Aukcje zostaną przeprowadzone od 27 września do 6 grudnia 2017 r. Na platformie EEX odbędą się trzy aukcje uprawnień EUAA...

więcej »

Oferta pracy

KOBiZE poszukuje ekspertów w zakresie modelowania ekonomicznego (modele CGE) oraz modelowania sektorów energii, transportu i rolnictwa do pracy w Zespole Strategii, Analiz i Aukcji Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami w związku z realizacją projektu pn. „System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdrażania...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 2 sierpnia 2017 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2017 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 428 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 8 277 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był ponad...

więcej »

W KOBiZE rusza projekt budowy Centrum Analiz-Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) finansowany z unijnego Programu LIFE

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 27 lipca 2017 r. w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz równolegle Komisją Europejską, dotycząca współfinansowania projektu pn.: „System dostarczania i wymiany informacji w celu...

więcej »

Mechanizm monitorowania, raportowania i weryfikacji (MRV) emisji CO2 z transportu morskiego

W dniu 1 lipca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/57    z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie monitorowania, raportowania  i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego oraz zmiany dyrektywy 2009/16/WE (Dz. Urz. L 123/35 z 19.05.2015, dalej: rozporządzenie). Zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia...

więcej »