Jesteś tutaj:

2015

Drukuj

Ogłoszenie o wynikach aukcji polskich uprawnień do emisji EUA z okresu rozliczeniowego 2013-2020

W dniu 18 listopada 2015 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła w ramach rynku pierwotnego ostatnią w 2015 roku aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 855 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 8 035 000 EUA....

więcej »

Komunikat w sprawie obowiązku przedłożenia informacji o rzeczywistych lub planowanych zmianach, zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223), prowadzący instalację, któremu przydzielono uprawnienia do emisji na zasadach określonych w rozdziale 5, 10 lub 11 ustawy ma obowiązek przedłożyć Krajowemu ośrodkowi w terminie od dnia 15 listopada...

więcej »

Aktualizacja pliku formularza planu monitorowania wielkości emisji dla instalacji

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w zakładce „Materiały do pobrania”, kategorii „Monitorowanie, raportowanie i weryfikacja emisji”, podkategorii „Formularze do pobrania dla instalacji”, dostępny jest zaktualizowany, elektroniczny formularz: planu monitorowania wielkości emisji dla instalacji (aktualizacja zapisów formularza...

więcej »

Raport z rynku CO2 – wrzesień 2015

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – wrzesień 2015”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER we wrześniu, wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

więcej »

Transfery jednostek Kioto pochodzących z okresu 2008-12

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami zwraca uwagę na fakt, że zgodnie z sekcją XIII aneksu do decyzji 27/CMP.1, po 18. listopada br. nie będzie możliwości przenoszenia jednostek Kioto pochodzących z okresu rozliczeniowego 2008-2012 pomiędzy rachunkami znajdującymi się w rejestrach różnych Stron Protokołu z Kioto. Oznacza to, że nie będzie...

więcej »

Wyjaśnienia do nowych przepisów dotyczących przydziałów uprawnień do emisji dla instalacji wytwarzających energię elektryczną i rozliczania zadań inwestycyjnych ujętych w Krajowym Planem Inwestycyjnym (KPI) .

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska, pod adresem: http://www.mos.gov.pl/artykul/5688_instalacje_wytwarzajace_energie_elektryczna/25137_najczesciej_zadawane_pytania_dot_interpretacji_przepisow_rozdzialu_6_ustawy_z_dnia_12_czerwca_2015_r_o_systemie_handlu_uprawnieniami_do_emisji_gazow_cieplarnianych_przydzial_uprawnien_do_emisji_w_okresie_rozliczeniowym_2013_2020_dla_instalacji_wytwarzajac.html,...

więcej »

Zaktualizowane formularze planu monitorowania i raportu w zakresie udoskonaleń.

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w zakładce „Materiały do pobrania”, kategorii „Monitorowanie, raportowanie i weryfikacja emisji”, podkategorii „Formularze do pobrania dla instalacji”, są dostępne zaktualizowane, elektroniczne formularze: planu monitorowania wielkości emisji dla instalacji (aktualizacja zapisów formularza,...

więcej »

Ogłoszenie o wynikach aukcji polskich uprawnień do emisji EUA z okresu rozliczeniowego 2013-2020

W dniu 23 września 2015 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła w ramach rynku pierwotnego kolejną w 2015 roku aukcję uprawnień do emisji (EUA).  Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 854 000 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 11 808 000 EUA....

więcej »

Raport z rynku CO2 sierpień 2015

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – sierpień 2015”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w sierpniu, wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

więcej »

Formularz planu poboru próbek

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w zakładce „Materiały do pobrania”, kategorii „Monitorowanie, raportowanie i weryfikacja emisji”, podkategorii „Formularze do pobrania dla instalacji”,  jest dostępny elektroniczny formularz planu poboru próbek, o którym mowa w art. 78 ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie...

więcej »