Jesteś tutaj:

Komunikaty

Drukuj

Aktualizacja formularza rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 dla instalacji

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami uprzejmie informuje, że Komisja Europejska udostępniła zaktualizowany formularz rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 potrzebny do sprawozdawczości wielkości emisji za 2021 rok. W związku z powyższym tłumaczenie tego formularza zostało udostępnione na stronie Krajowego ośrodka pod adresem:...

więcej »

Formularza rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami uprzejmie informuje, że trwają prace nad tłumaczeniem na język polski nowego formularza rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 oraz sprawozdania z weryfikacji potrzebnych do sprawozdawczości wielkości emisji CO2 za 2021 rok. Dalsze informacje odnośnie udostępnienia ww. formularzy rocznego...

więcej »

Komunikat ws. stosowania dobrowolnych systemów certyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju na potrzeby wymagań systemu EU ETS w odniesieniu do biomasy

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami uprzejmie informuje, że na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska zamieszona została informacja ws. stosowania dobrowolnych systemów certyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju na potrzeby wymagań systemu EU ETS w odniesieniu do biomasy, wykorzystywanej na potrzeby energetyczne przez prowadzących...

więcej »

Przypomnienie o konieczności złożenia wniosku o zatwierdzenie planu monitorowania zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2021 roku

Przypomnienie o konieczności złożenia wniosku o zatwierdzenie planu monitorowania zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2021 roku o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że w dniu 10 czerwca 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana...

więcej »

Cofnięcie akredytacji dla weryfikatora DQS Polska Sp. z o. o.

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że Polskie Centrum Akredytacji z dniem 15.04.2021 r. na wniosek weryfikatora DQS Polska Sp. z o.o. cofnęło akredytację (w całym zakresie) weryfikatorowi DQS Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45 (nr akredytacji PL-VG-0016). W związku z tym DQS Polska Sp. z o.o. została...

więcej »

Informacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie weryfikacji prowadzonych przez akredytowanych weryfikatorów

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami uprzejmie informuje, że na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska zamieszona została informacja wskazująca, że zgodnie z art. 34a ust. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/2067 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów na podstawie dyrektywy...

więcej »

Ponowne przypomnienie o konieczności złożenia do dnia 31 marca 2021 roku zweryfikowanego rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 za rok 2020

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020, poz.136, dalej: ustawa) prowadzący instalację albo operator statku powietrznego jest zobowiązany do przedłożenia Krajowemu ośrodkowi, do dnia...

więcej »

Informacja o publikacji polskiej wersji językowej formularza planu monitorowania wielkości emisji dla instalacji

Informujemy, że w dziale „Materiały do pobrania/Monitorowanie, raportowanie i weryfikacja emisji” opublikowano polską wersję formularza planu monitorowania wielkości emisji dla instalacji, obowiązującą w czwartym okresie rozliczeniowym EU ETS. Od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018...

więcej »

Przypomnienie o konieczności złożenia do dnia 31 marca 2021 roku zweryfikowanego rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 za rok 2020 przez prowadzących instalacje oraz operatorów statków powietrznych objętych Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020, poz.136, dalej: ustawa) prowadzący instalację albo operator statku powietrznego jest zobowiązany do przedłożenia Krajowemu ośrodkowi, do dnia...

więcej »