Jesteś tutaj:

Aukcje

Drukuj

Prawo

Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych...

więcej »

Rynek uprawnień

Formy handlu W ramach rynku wtórnego uprawnienia do emisji można zakupić lub sprzedać za pomocą trzech dostępnych kanałów: handlu na giełdzie (ang. exchange); handlu na rynku pozagiełdowym (ang. over the counter); na zasadzie umowy handlowej z jakąkolwiek dowolnie wybraną firmą. Każde z powyższych rozwiązań posiada swoje wady i zalety. Przy...

więcej »

Informacja ogólna

Podstawy prawne systemu aukcji W III okresie EU ETS Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (tzw. dyrektywa EU ETS), zgodnie z art. 10 ust. 1, ustanawia aukcję jako podstawową...

więcej »

Rejestracja w EEX

Informacje ogólne Polska do czasu wyboru własnej platformy aukcyjnej sprzedaje uprawnienia EUA oraz EUAA w drodze aukcji za pośrednictwem Europejskiej Giełdy Energii (EEX). W 2018 r. do sprzedaży na aukcji zaplanowano 78,030 mln polskich uprawnień EUA. Aukcje polskich uprawnień do emisji odbywają się w co drugą środę w godzinach od 9.00 -11.00. Kalendarz...

więcej »

Kontakt

Numer telefonu: 22 569 6575 22 569 6578, 22 569 6559 E-mail:  aukcje@kobize.pl

więcej »

Harmonogram aukcji

Aktualizacja kalendarza aukcji na 2024 r. z uwagi na nowe rozporządzenia delegowane ws. aukcji uprawnień   W dniu 21 grudnia 2023 r., KE poinformowała w komunikacie o aktualizacji kalendarza aukcji na 2024 r. Opublikowany na stronach giełdy EEX nowy kalendarz aukcji na 2024 r. dla uprawnień EUA i uprawnień lotniczych EUAA uwzględnia wszystkie zmiany...

więcej »