Jesteś tutaj:

Aktualności

Drukuj

WNIOSKI Z WARSZTATÓW DOTYCZĄCYCH PRZEGLĄDU DYREKTYWY 2003/87/WE

WNIOSKI Z WARSZTATÓW DOTYCZĄCYCHPRZEGLĄDU DYREKTYWY 2003/87/WE (EU ETS)WŁĄCZENIE POCHŁANIANIA DO WSPÓLNOTOWEGO SYSTEMU HANDLU EMISJAMI                                                                   6-8 czerwca 2007Tuczno, Polska Ministerstwo Środowiska wraz z Krajowym Administratorem Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz przy współpracy z Komisją...

więcej »

Nowe zapisy w Regulaminie utworzenia, administrowania i utrzymania rachunku w Krajowym Rejestrze Uprawnień do Emisji

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji uprzejmie informuje o wprowadzeniu nowych zapisów do Regulaminu utworzenia, administrowania i utrzymania rachunku w Krajowym Rejestrze Uprawnień do Emisji. Zmiany dotyczą § 4 ust. 11 i 12 oraz § 12 lit. d Regulaminu. Nowe zapisy wymagają od uczestników systemu informowania Krajowego Rejestru...

więcej »

KASHUE organizatorem międzynarodowych warsztatów w Tucznie.

Krajowy Administrator Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) informuje, że w dniach 6-8 czerwca odbędą się międzynarodowe warsztaty w Tucznie poświęcone przeglądowi dyrektywy dotyczącej Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji  (2003/87/WE). Polska oraz Francja przedstawią koncepcję włączenia lasów do wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami...

więcej »

KOMUNIKAT NR 10/25.05.07 ws. weryfikacji derogacji naturalnych i imiennych

W związku z kontynuacją prac nad sposobem realizacji wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/80/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania paliw i dyspozycją Ministerstwa Środowiska, prosimy o przesłanie wypełnionych i podpisanych poniższych tabel...

więcej »

Krajowy Administrator opracował nowy projekt KPRU2

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) informuje, że przygotował nowy projekt Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do Emisji na lata 2008-2012. Jest on opublikowany na stronach Ministerstwa Środowiska. Zgodnie z nowym projektem Polska wnioskuje o przydział  uprawnień do emisji w latach 2008-2012 w wysokości 259 692,421...

więcej »

Projekt Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień 2008-2012 (maj 2007)

Na stronie Ministerstwa Środowiska przedłożony został do konsultacji społecznych projekt Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do Emisji CO2 na lata 2008-2012. Poniżej zamieszczamy odnośnik do strony z odpowiednimi dokumentami i informacjami. Odnośnik: http://www.mos.gov.pl/she/prace_nad_kpru/kpru/index.shtml

więcej »

konsultacje proponowanej metodyki rozdziału uprawnień

Szanowni Państwo W związku z ogłoszeniem w dniu 26.03.2007 r. decyzji Komisji Europejskiej w sprawie polskiego KPRU, Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji zwraca się do Państwa z prośbą o przesłanie uwag dotyczących proponowanej metodyki rozdziału uprawnień do emisji CO2 na drugi okres rozliczeniowy, obejmujący lata 2008 -...

więcej »

Kontrola instalacji, które nie przedstawiły raportu za emisje CO2

Zgodnie z komunikatem, KASHUE skierowało wniosek do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o kompleksową kontrolę instalacji, które nie wywiązały się z obowiązku przedstawienia zweryfikowanego rocznego raportu za emisje CO² do atmosfery do dnia 31 marca br.Kontrolą zostanie objętych ok. 20 instalacji. Jednocześnie KASHUE dziękuje wszystkim Firmom,...

więcej »

Proponowana metodyka rozdziału uprawnień

Szanowni Państwo W związku z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 marca 2007 r. dotyczącej krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, zgłoszonego przez Polskę zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady na lata 2008-2012 (KPRU 2) i co za tym idzie koniecznością rozdzielenia liczby uprawnień do emisji...

więcej »

Informacje dotyczące zmiany rozporządzenia w sprawie instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 45, poz. 295), Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji informuje, że od dnia 1 stycznia 2007 r. obowiązują dla...

więcej »