Jesteś tutaj:

Transfery jednostek Kioto pochodzących z okresu 2008-12

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami zwraca uwagę na fakt, że zgodnie z sekcją XIII aneksu do decyzji 27/CMP.1, po 18. listopada br. nie będzie możliwości przenoszenia jednostek Kioto pochodzących z okresu rozliczeniowego 2008-2012 pomiędzy rachunkami znajdującymi się w rejestrach różnych Stron Protokołu z Kioto. Oznacza to, że nie będzie możliwości przeniesienia ww. jednostek z rachunków rozpoczynających się np. kodem PL na rachunki EU i odwrotnie.

Ponadto informujemy, że na podstawie paragrafu 36 decyzji 13/CMP.1 po 18. listopada br. jednostki CER/ERU pozostające na rachunkach EU zostaną usunięte przez Centralnego Administratora.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU