Jesteś tutaj:

Komunikat dotyczący rozliczenia przez uczestników EU ETS emisji wytworzonej przez instalacje w roku 2020 bez możliwości wykorzystania w tym celu jednostek z 4. fazy

Drukuj

Termin rozliczenia emisji powstałej w 3. fazie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU-ETS), tj. w okresie 2013-2020, upłynie 30 kwietnia br.

Zgodnie z art. 56 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2019/1122* rozliczenie ww. emisji będzie możliwe wyłącznie przy użyciu uprawnień do emisji (jednostek EUA) wydanych na ten sam okres rozliczeniowy. Oznacza to, że dostępne na rynku jednostki EUA sprzedawane na aukcjach, a pochodzące z 4. fazy EU-ETS (okresu 2021-2030) nie będą mogły zostać użyte do rozliczenia emisji wytworzonej w roku 2020 i latach wcześniejszych.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 13 dyrektywy 2003/87 WE oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, uprawnienia do emisji wydane w 3. fazie pozostaną ważne w kolejnych fazach.

Informację o fazie, w której powstały uprawnienia do emisji  można znaleźć w Rejestrze Unii, w zakładce ‘Saldo’ (kolumna - ‘Faza ETS’) rachunku, na którym znajdują się jednostki.

 * Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 2019/1122 z dnia 12 marca 2019 r. uzupełniające dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do funkcjonowania rejestru Unii (Dz. Urz. UE L 177 z 2.7.2019 r., s. 3, z późn. zm.)

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU