Jesteś tutaj:

Szkolenia z zakresu wprowadzania raportu za 2019 rok do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje o bezpłatnym szkoleniu
z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, które odbędzie się w dniu:

25.02.2020 r. (wtorek)

Szkolenie przeprowadzane będzie w siedzibie KOBiZE, przy ulicy Chmielnej 132/134
w Warszawie w godzinach 10:00-13:30.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w szkoleniu mogą brać udział nie więcej niż dwie osoby upoważnione do prowadzenia sprawozdawczości dla danego podmiotu, a o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają osoby, które nie uczestniczyły w szkoleniach organizowanych przez KOBiZE w poprzednich latach.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie do dnia 20.02.2020 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Formularz prosimy opieczętować, podpisać i zeskanowany przesłać na adres e-mail: formularze@kobize.pl

Formularze przesłane w inny sposób lub po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani o tym drogą mailową dnia 21.02.2020r.

KOBiZE nie pokrywa kosztów dojazdu.

O ewentualnych kolejnych terminach szkoleń będziemy informować w odrębnych komunikatach umieszczanych na stronie internetowej Krajowego ośrodka (www.kobize.pl) oraz Krajowej bazy w zakładce aktualności (https://krajowabaza.kobize.pl/aktualnosci-2020/index).

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU