Aukcje polskich uprawnień do emisji
W dniu 25 marca 2015 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła w ramach rynku pierwotnego drugą w 2015 roku aukcję uprawnień...Informujemy, że ze względu na problemy techniczne, Formularze wniosków o wpis danych do Rejestru Unii będą tymczasowo dostępne pod zmienionym adresem: http://form.kobize.pl...


ul. Chmielna 132/134
00-805 Warszawa

tel. (22) 5696-506
tel. (22) 5696-511
faks (22) 5696-500