Aktualności

Wyjaśnienia do nowych przepisów dotyczących przydziałów uprawnień do emisji dla instalacji wytwarzających energię elektryczną i rozliczania zadań inwestycyjnych ujętych w Krajowym Planem Inwestycyjnym (KPI) .

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska, pod adresem: http://www.mos.gov.pl/artykul/5688_instalacje_wytwarzajace_energie_elektryczna/25137_najczesciej_zadawane_pytania_dot_interpretacji_przepisow_rozdzialu_6_ustawy_z_dnia_12_czerwca_2015_r_o_systemie_handlu_uprawnieniami_do_emisji_gazow_cieplarnianych_przydzial_uprawnien_do_emisji_w_okresie_rozliczeniowym_2013_2020_dla_instalacji_wytwarzajac.html,...

więcej »

Zaktualizowane formularze planu monitorowania i raportu w zakresie udoskonaleń.

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w zakładce „Materiały do pobrania”, kategorii „Monitorowanie, raportowanie i weryfikacja emisji”, podkategorii „Formularze do pobrania dla instalacji”, są dostępne zaktualizowane, elektroniczne formularze: planu monitorowania wielkości emisji dla instalacji (aktualizacja zapisów formularza,...

więcej »

Ogłoszenie o wynikach aukcji polskich uprawnień do emisji EUA z okresu rozliczeniowego 2013-2020

W dniu 23 września 2015 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła w ramach rynku pierwotnego kolejną w 2015 roku aukcję uprawnień do emisji (EUA).  Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 854 000 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 11 808 000 EUA....

więcej »

Raport z rynku CO2 sierpień 2015

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – sierpień 2015”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w sierpniu, wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

więcej »

Formularz planu poboru próbek

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w zakładce „Materiały do pobrania”, kategorii „Monitorowanie, raportowanie i weryfikacja emisji”, podkategorii „Formularze do pobrania dla instalacji”,  jest dostępny elektroniczny formularz planu poboru próbek, o którym mowa w art. 78 ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie...

więcej »

Zmiana Regulaminu otwierania i zarządzania rachunkami w Rejestrze Unii

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że z dniem 9 września 2015 r. wszedł w życie nowy Regulamin otwierania rachunków w Rejestrze Unii, zarządzania nimi i ich zamykania. Nowa wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej:  https://dokumenty.kobize.pl/Regulamin_REJESTR_UE.pdf  Prosimy o szczegółowe zapoznanie się...

więcej »

Komunikat w sprawie obowiązku przedłożenia przez prowadzących instalacje zaległych informacji o zmianach poziomów działalności lub o ich braku za lata 2012, 2013, 2014, zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r.

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2015 r. ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223), przypominamy, że prowadzący instalacje, którzy nie złożyli sprawozdania wynikającego z art. 24 decyzji Komisji nr 2011/278/UE[1]) o rzeczywistych lub planowanych zmianach...

więcej »

Publikacja informacji oraz nowych, poprawionych formularzy dotyczących sprawozdawczości z zadań inwestycyjnych w ramach Krajowego Planu Inwestycyjnego

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pod adresem: http://www.mos.gov.pl/artykul/5688_instalacje_wytwarzajace_energie_elektryczna/25047_informacja_dla_podmiotow_objetych_derogacja_dla_energetyki_zgodnie_z_art_10c_dyrektywy_2003_87_we_w_zwiazku_z_wejsciem_w_zycie_ustawy_z_dnia_12_czerwca_2015_r_o_systemie_handlu_uprawnianiami_do_emisji_gazow_cieplarnianych.html została...

więcej »

Raport z rynku CO2 lipiec 2015

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – lipiec 2015”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w lipcu, wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego...

więcej »

Przerwa w świadczeniu usług wsparcia technicznego w dn.14.08.2015r.

Informujemy, że zgodnie z decyzją Nr 1/2014 Dyrektora IOŚ-PIB, dzień 14 sierpnia br. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w IOŚ-PIB w trybie art. 130 §2 kp za dzień 15 sierpnia 2015 r. (sobota). W związku z tym świadczenie usług wsparcia technicznego oraz merytorycznego (infolinia) przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami na rzecz użytkowników...

więcej »