Jesteś tutaj:

Aktualizacja formularza raportu rocznego wielkości emisji dla instalacji oraz dla operatorów statków powietrznych

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że na Komitecie Zmian Klimatu został zatwierdzony uaktualniony formularz raportu rocznego wielkości emisji dla instalacji. W związku z tym zamieszczamy tłumaczenie tego formularza do wykorzystania podczas przygotowania raportu rocznego za rok 2015.

Z uwagi na fakt, że w grudniu bieżącego roku Komisja Europejska dokonała aktualizacji formularza raportu na temat wielkości emisji dla operatorów statków powietrznych opracowanego wyłącznie w angielskiej wersji językowej, polska wersja językowa tego formularza zostanie udostępniona na stronie Krajowego ośrodka w pierwszej połowie stycznia 2016 roku. W przypadku gdyby operator statków powietrznych skorzystał z formularza opracowanego w angielskiej wersji językowej, powinien złożyć sprawozdanie sporządzone na tym formularzu wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym.

Powyższe formularze tj. tłumaczenie zaktualizowanego formularza raportu rocznego na temat wielkości emisji dla instalacji oraz angielska wersja formularza raportu rocznego na temat wielkości emisji dla operatorów statków powietrznych dostępne są na stronie www.kobize.pl w zakładce: „Materiały do pobrania dla instalacji” w kategorii: „Monitorowanie, raportowanie, weryfikacja emisji” jako: Formularz – raportu rocznego na temat wielości emisji oraz Formularz raportu rocznego emisji dla operatora statku powietrznego – EN

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU