Jesteś tutaj:

SZKOLENIA Z ZAKRESU WPROWADZANIA RAPORTU DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje o kolejnym bezpłatnym szkoleniu z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianychi innych substancji, które odbędzie się w dniu 19.02.2015 r. (czwartek).
Szkolenie przeprowadzone będzie w siedzibie KOBiZE, przy ulicy Chmielnej 132/134 w Warszawie w godzinach 10:00-14:00.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w szkoleniu może brać udział tylko jedna osoba upoważniona do prowadzenia sprawozdawczości dla danego zakładu/podmiotu, a o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają osoby, które nie uczestniczyły w szkoleniach organizowanych przez KOBiZE w poprzednich latach.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie na adres e-mail: formularze@kobize.pl do dnia 12.02.2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego w formie opieczętowanego i podpisanego scanu oraz dodatkowo jako edytowalny plik tekstowy (w formacie obsługiwanym przez Microsoft Word). Formularze przesłane w inny sposób lub po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 

Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani o tym drogą mailową.
KOBiZE nie będzie pokrywać kosztów dojazdu.

O ewentualnych, kolejnych terminach szkoleń będziemy informować w odrębnych komunikatach umieszczanych na stronie internetowej Krajowego ośrodka (www.kobize.pl) oraz Krajowej bazy w zakładce aktualności.
ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU