Jesteś tutaj:

Informacja o przyjmowaniu przez Krajowego Administratora zweryfikowanych raportów rocznych emisji CO2 w dniach 28 i 29 marca (sobota i niedziela)

Drukuj

NULL

Szanowni Państwo, Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji ponownie przypomina, że zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 2004 nr 281 poz. 2784), każdy prowadzący instalację objętą Wspólnotowym Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji przedkłada Krajowemu Administratorowi, zweryfikowany roczny raport w terminie do 31 marca każdego roku. Termin ten należy traktować jako termin wpłynięcia zweryfikowanego raportu do Krajowego Administratora.
Mając na uwadze krótki czas jaki pozostał na wywiązanie się z ustawowego obowiązku pragniemy poinformować, że Krajowy Administrator przyjmuje zweryfikowane raporty również w sobotę 28 marca  w godzinach 9 -16 i w niedzielę 29 marca w godzinach 10 – 15. Prowadzący instalacje powinien również przesłać zweryfikowany raport w wersji elektronicznej (skan dokumentu z widocznymi podpisami) na adres: roczne_raporty@kashue.pl. W tytule prosimy o umieszczenie zapisu: Zweryfikowany raport z instalacji KPRU (podać numer instalacji). Ponadto przypominamy, iż lista akredytowanych weryfikatorów znajduje się na stronie www.kashue.pl w zakładce Weryfikatorzy.

 

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU