Jesteś tutaj:

2016

Drukuj

Zmiana harmonogramu aukcji polskich uprawnień do emisji

W dniu 25 maja br. Europejska Giełda Energii (EEX), która organizuje sprzedaż polskich uprawnień EUA na wspólnotowej platformie aukcyjnej, unieważniła aukcję polskich uprawnień EUA. Polska miała sprzedać na aukcji w dniu 25 maja br. 3 526 000 uprawnień EUA. W związku z powyższym, zgodnie z art. 7 ust. 8 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia...

więcej »

Ogłoszenie o wynikach aukcji polskich uprawnień do emisji EUA z okresu rozliczeniowego 2013-2020

Unieważnienie aukcji polskich uprawnień do emisji przeprowadzonej w dniu 25 maja 2016 r. W dniu 25 maja br. Europejska Giełda Energii (EEX), która organizuje sprzedaż polskich uprawnień EUA na wspólnotowej platformie aukcyjnej, unieważniła aukcję polskich uprawnień EUA. Polska miała sprzedać na aukcji w dniu 25 maja br. 3 526 000 uprawnień EUA. Powodem...

więcej »

Raportu z rynku CO2 - kwiecień 2016

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – kwiecień 2016”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w kwietniu, wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

więcej »

Ogłoszenie o wynikach aukcji polskich uprawnień do emisji EUA z okresu rozliczeniowego 2013-2020

W dniu 27 kwietnia 2016 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła w ramach rynku pierwotnego kolejną w 2016 roku aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 3 526 000 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 6 160 000 EUA. Popyt...

więcej »

Problem z dostępem do Rejestru Unii

Administrator Rejestru informuje, że incydent uniemożliwiający dostęp do Rejestru w dniu 15.04.2016 r., związany z niepoprawnym działaniem systemu autoryzacji użytkowników ECAS, został wyeliminowany. W chwili obecnej logowanie do systemu przebiega prawidłowo. Jeszcze raz przepraszamy za powstałe utrudnienia. 

więcej »

Problem z dostępem do Rejestru Unii

W związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem systemu autoryzacji (ECAS) aktualnie występują problemy podczas logowania się do Rejestru Unii. Po usunięciu awarii stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Przepraszamy za niedogodności związane z chwilowym, nieplanowanym brakiem dostępu...

więcej »

Raport z rynku CO2 marzec 2016

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – marzec 2016”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w marcu, wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego...

więcej »

Ogłoszenie o wynikach aukcji polskich uprawnień do emisji EUA z okresu rozliczeniowego 2013-2020

W dniu 30 marca 2016 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła w ramach rynku pierwotnego kolejną w 2016 roku aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 3 526 000 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 7 356 000 EUA. Popyt...

więcej »

Informacja na temat raportowania wielkości emisji za rok 2015 przez prowadzących instalacje oraz operatorów statków powietrznych

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, prowadzący instalację albo operator statku powietrznego jest obowiązany do przedłożenia Krajowemu ośrodkowi raportu na temat wielkości emisji sporządzonego za poprzedni rok okresu rozliczeniowego oraz sprawozdania z weryfikacji w...

więcej »

Raport z rynku CO2 luty 2016

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – luty 2016”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w lutym, wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego...

więcej »