Jesteś tutaj:

Krajowy Plan Inwestycyjny

Drukuj

Zadania inwestycyjne KPI

Zadania inwestycyjne ujęte w Krajowym Planie Inwestycyjnym (KPI) ogłoszonym w drodze obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 15 lutego 2016 r. i opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski z 2016 r., są realizowane zgodnie ze wskaźnikami zgodności zatwierdzonymi przez ministra właściwego do spraw środowiska. Podmioty...

więcej »