Jesteś tutaj:

2014

Drukuj

Zmiany przydziałów bezpłatnych uprawnień w związku z rozszerzeniem listy sektorów i podsektorów narażonych na ucieczkę emisji

W związku z rozszerzeniem listy sektorów i podsektorów narażonych na znaczące ryzyko ucieczki emisji istnieje możliwość ponownego przeliczenia przydziałów bezpłatnych uprawnień dla niektórych instalacji objętych krajowymi środkami wykonawczymi. Decyzja Komisji Europejskiej 2014/9/UE z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzje 2010/2/UE i 2011/278/UE...

więcej »

Raport z rynku CO2 – maj 2014

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – maj 2014”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/CER w maju, wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego:...

więcej »

Raport z rynku CO2 – kwiecień 2014

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – kwiecień 2014”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje temat kształtowania się cen jednostek EUA/CER w kwietniu, wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego:...

więcej »

Wydłużenie terminu raportowania i rozliczenia emisji z operacji lotniczych objętych systemem za rok 2013

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 30 kwietnia 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 421/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie,...

więcej »

Raport z rynku CO2 – marzec 2014

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – marzec 2014”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje temat kształtowania się cen jednostek EUA/CER w marcu, wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego:...

więcej »

Przydział darmowych uprawnień do emisji

Krajowy Ośrodek informuje, że w dniu 8 kwietnia br. na rachunki prowadzących instalacje w Rejestrze Unii wydane zostały uprawnienia do emisji na lata 2013 i 2014 w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów Rozporządzenia z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami...

więcej »

Przydziały bezpłatnych uprawnień do emisji na lata 2013-2020 dla instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień...

więcej »

Obowiązek przedłożenia zweryfikowanego rocznego raportu o wielkości emisji za rok 2013.

Szanowni Państwo, przypominamy, że zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. nr 122 poz. 695) każdy prowadzący instalację objętą Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz każdy operator statku powietrznego wykonującego operacje lotnicze objęte systemem jest...

więcej »

WYKORZYSTANIE CER/ERU W EU ETS – ANALIZA SYTUACJI W POLSCE Część trzecia: rok 2012 i podsumowanie 2008-2012

Krajowy ośrodek uprzejmie informuje o przygotowaniu analizy pt. „Wykorzystanie CER/ERU w EU ETS – analiza sytuacji w Polsce. Część trzecia: rok 2012 i podsumowanie 2008-2012”. Jest to trzecia część analizy uwzględniająca dane za rok 2012 i stanowiąca podsumowanie wykorzystania jednostek Kioto w drugiej fazie systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU...

więcej »

Formularz raportu rocznego dla operatorów statków powietrznych

Krajowy ośrodek przypomina, że minimalny zakres informacji przekazywanych w raportach rocznych określony został w Załączniku X Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.  w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Dążąc do ujednolicenia...

więcej »