Jesteś tutaj:

Zaktualizowane formularze planu monitorowania i raportu w zakresie udoskonaleń.

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w zakładce „Materiały do pobrania”, kategorii „Monitorowanie, raportowanie i weryfikacja emisji”, podkategorii „Formularze do pobrania dla instalacji”, są dostępne zaktualizowane, elektroniczne formularze:

  • planu monitorowania wielkości emisji dla instalacji (aktualizacja zapisów formularza, które zawierają odesłania do obowiązującej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych);
  • raportu w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania (korekta funkcji, która w sposób automatyczny określa termin przedłożenia kolejnego raportu).
ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU