Jesteś tutaj:

Przydział uprawnień do emisji w 2020 r. w związku z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym

Drukuj

W dniu 23.04.2020 r. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 20.04.2020 r. Wykaz instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji do wydania w 2020 roku wydał uprawnienia dla 74 instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na podstawie art. 10 c dyrektywy 2003/87/WE.

Uprawnienia te są przydzielane prowadzącym instalacje w związku z poniesieniem nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym (KPI) w zakresie modernizacji i doposażenia infrastruktury, stosowania czystych technologii, dywersyfikacji struktury energetycznej czy dywersyfikacji źródeł dostaw.

Liczba wydanych uprawnień wyniosła 16 912 108 uprawnień do emisji, a ich przybliżona wartość wynosi około 1,6 mld złotych.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU