Jesteś tutaj:

Przypomnienie o konieczności złożenia do 30 października 2019 roku zbiorczego zestawienia instalacji otrzymujących uprawnienia do emisji za okres sprawozdawczy od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1501) podmiot realizujący zadanie inwestycyjne sporządza i przedkłada Krajowemu ośrodkowi bilansowania i zarządzania emisjami zbiorcze zestawienie instalacji otrzymujących uprawnienia do emisji, o którym mowa w art. 34 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 1, za okres sprawozdawczy od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. Termin przedłożenia zbiorczego zestawienia upływa z dniem 30 października 2019 r.

Wzór formularza zbiorczego zestawienia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska. https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/rejestry_ewidence_archiwa/2019.09.13_6_Zbiorcze_zestawienie.xlsx 

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU