Jesteś tutaj:

Wielkość emisji w 2017 roku w EU ETS

Drukuj

W związku z zakończeniem okresu przekazywania zweryfikowanych raportów rocznych na temat wielkości emisji CO2 za 2017 rok z instalacji i od operatorów statków powietrznych uczestniczących w systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) Krajowy ośrodek przedstawia krótkie, tabelaryczne, podsumowanie wielkości emisji CO2 w 2017 roku w podziale na poszczególne branże. W celu porównania przedstawiono również dane o wielkości emisji CO2 w 2016 roku. Sumaryczna wielkość emisji CO2 objętej EU ETS w 2017 roku wyniosła 203 110 411 Mg CO2 i w porównaniu do emisji w 2016 roku wzrosła o 2,17 %. Największe wzrosty odnotowano dla operatorów statków powietrznych oraz w hutnictwie żelaza i stali, hutnictwie metali nieżelaznych i przemyśle mineralnym. Znaczące zmniejszenie emisji odnotowano dla elektrociepłowni przemysłowych oraz dla przemysłu papierniczego.

 

Tabela ─ Wielkość emisji CO2 w latach 2016 - 2017 objętej EU ETS.

BranżaEmisja CO2 [Mg]
20162017

Elektrownie zawodowe

110 388 473

111 896 033

Elektrociepłownie zawodowe

23 278 606

23 700 907

Ciepłownie zawodowe

6 791 342

7 042 429

Elektrociepłownie przemysłowe

7 390 520

6 693 513

Hutnictwo żelaza i stali

8 190 292

9 133 247

Hutnictwo metali nieżelaznych

1 423 837

1 831 031

Przemysł cementowy

9 701 811

10 269 800

Przemysł cukrowniczy

1 169 998

1 230 598

Przemysł chemiczny

10 100 345

10 281 867

Przemysł drewnopochodny

392 325

391 839

Przemysł koksowniczy

2 242 002

2 241 453

Przemysł mineralny

28 205

32 655

Przemysł pozostały

2 271 455

2 406 524

Przemysł rafineryjny

8 328 683

8 702 701

Przemysł szklarski

1 841 656

1 950 267

Przemysł wapienniczy

1 755 084

1 800 631

Przemysł ceramiczny

1 006 346

1 055 328

Przemysł papierniczy

1 750 746

1 505 873

Suma

198 051 726

202 166 696

Operatorzy statków powietrznych

749 946

943 715

Suma (z lotnictwem)

198 801 672

203 110 411

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU