Jesteś tutaj:

Przydział uprawnień do emisji w 2018 r. w związku z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym

Drukuj

W dniu 19.04.2018 r. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami wydał uprawnienia dla 75 instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na podstawie art. 10 c dyrektywy 2003/87/WE.

Uprawnienia te są przydzielane prowadzącym instalacje w związku z poniesieniem nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym (KPI) w zakresie modernizacji i doposażenia infrastruktury, stosowania czystych technologii, dywersyfikacji struktury energetycznej czy dywersyfikacji źródeł dostaw.

Liczba wydanych uprawnień wyniosła 21 752 908 uprawnień do emisji, a ich przybliżona wartość wyniosła około 1,2 mld złotych.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU