Jesteś tutaj:

Procedura składania wniosków o przydział uprawnień do emisji na lata 2026-2030

Drukuj

Wniosek o przydział uprawnień do emisji na lata 2026-2030, należy przedłożyć do dnia 29 czerwca 2024 r. dla każdej instalacji, z wyłączeniem instalacji nowej, o której jest mowa w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. 2023 poz. 589 i 2029)
Wniosek wraz z pismem przewodnim: składa się do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, i obejmuję następujące dokumenty:
1) Raport dotyczący danych podstawowych zawierający dane dotyczące instalacji;
2) Plan metodyki monitorowania stanowiący podstawę opracowania raportu dotyczącego danych podstawowych;
3) Sprawozdanie z weryfikacji raportu dotyczącego danych podstawowych.
w stosownych przypadkach:
4) Plan neutralności klimatycznej;
5) Oświadczenie dotyczące niepublikowania informacji i danych zawartych w planie neutralności klimatycznej stanowiących elementy wrażliwe z handlowego punktu widzenia - oświadczenie.

Formularze dostępne są w dziale materiały do pobrania tutaj

Możliwe sposoby wysyłania wniosku:
1. Drogą elektroniczną poprzez ePUAP.
Wniosek można złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą IOŚ-PIB (/ios-pib/SkrytkaESP).
Opatrzone odpowiednimi podpisami formularze należy przesłać jako „Wniosek o przydział uprawnień do emisji na lata 2026-2030 r.”.
W celu złożenia wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP należy wejść na stronę platformy ePUAP dostępną pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portala lub na stronę https://obywatel.gov.pl/wyslij-pismo-ogolne.
Jako adresata należy wpisać/wybrać:
„INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY”.
Jako rodzaj pisma należy wpisać/wybrać: „Wniosek”.
Jako tytuł pisma należy wpisać: „nr KPRU - Wniosek o przydział uprawnień do emisji na lata 2026-2030” -.

2. Drogą tradycyjną.
Wykorzystując drogę tradycyjną, formularze należy przesłać zarówno w postaci papierowej jak i postaci elektronicznej umożliwiającej przetwarzanie zawartych w nich danych (np. pliki .xls/.xlsx na płycie lub innych nośnikach) na adres:
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, ul. Słowicza 32, 02-170 Warszawa.

WAŻNE!
Wysłanie wniosku drogą elektroniczną wymaga złożenia podpisu na wszystkich załącznikach za pomocą podpisu profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wszystkie osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.
W przypadku, gdy podpis złożyła osoba inna niż uwidoczniona jako osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu w KRS, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo (również podpisane profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym). W przypadku pełnomocnictwa należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.
Opłatę skarbową należy wnieść wpłacają ją na rachunek bankowy:
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 NIP 525-22-48-481;
Dla płatności opłaty skarbowej z zagranicy KOD SWIFT: CITIPLPX IBAN PL 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070)
(Aby podpisać dokument profilem zaufanym przez kilka osób, należy wejść na stronę dostępną pod adresem:
https://www.gov.pl/web/uslugi/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany, a
następnie postępować z zamieszczonymi tam instrukcjami).
Zachęcamy do korzystania z przekazywania wniosku drogą elektroniczną.
Informujemy, że korespondencja w sprawie złożonego wniosku o przydział uprawnień do emisji na lata 2026-2030 będzie odbywała się drogą elektroniczną, w związku z powyższym proszę o wprowadzenie poprawnego adresu mailowego.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU