Jesteś tutaj:

Warsztaty w zakresie zasad opracowania wniosków o przydział uprawnień do emisji na lata 2026-2030

Drukuj

W związku z przyjęciem i wejściem w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2024/873 z dnia 30 stycznia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2019/331 w odniesieniu do przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii (Dz. Urz. L, 2024/873, 4.4.2024), który to akt wprowadził zmiany w zakresie przydziału uprawnień do emisji na podokres 2026-2030, Krajowy ośrodek zaprasza prowadzących instalacje na Warsztaty w zakresie zasad opracowania wniosków o przydział uprawnień do emisji na lata 2026-2030, których to, zgodnie z art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. Urz. 2023 poz. 589 i 2029) termin złożenia upływa w dniu 29 czerwca 2024 r.

Warsztaty odbędą się w dniu 25 kwietnia w godzinach od 9:00 do 15:00 w formie online na platformie Teams. Na podany w zgłoszeniu adres mailowy zostanie wysłany link do warsztatów.

Informujemy, że warsztaty są nieodpłatne.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: szkoleniaets@kobize.pl.

W załączeniu: formularz rejestracyjny, program warsztatów.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU