Jesteś tutaj:

Konsultacje społeczne projektu rozporządzenia UE dotyczącego weryfikacji danych i akredytacji weryfikatorów w ramach EU ETS

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że Komisja Europejska opublikowała na swojej stronie internetowej projekt rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2018/2067 w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Projekt jest dostępny pod adresem:

EU emissions trading system – update of the Verification and Accreditation Regulation (europa.eu)

Projekt rozporządzenia został opublikowany w dniu 18 marca 2024 r., uwagi mogą być zgłaszane do dnia 15 kwietnia 2024 r.

Uwagi do projektu rozporządzenia mogą być przez Państwa zgłaszane w ramach konsultacji za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Prosimy o nieprzekazywanie Państwa uwag do KOBiZE, a kierowanie ich bezpośrednio do organizatora konsultacji.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU