Jesteś tutaj:

Mechanizm CBAM – błędy generowane przez rejestr przejściowy CBAM

Drukuj

W związku z generowanymi przez rejestr przejściowy CBAM błędami Krajowy ośrodek informuje, że rejestrem administruje i zarządza Komisja Europejska, a Krajowy ośrodek nie ma możliwości naprawienia zgłoszonych błędów. Stwierdzone błędy są zgłaszane Komisji Europejskiej w celu ich wyeliminowania.

Komisja Europejska zadeklarowała w dn. 24.01.2024 r, że błędy uniemożliwiające złożenie sprawozdania zostaną naprawione najpóźniej do poniedziałku 29 stycznia 2024 r. Dotyczy to w szczególności następujących stwierdzonych błędów:

  • Błędu 500,
  • Błędu związanego z kombinacją pól Header role/Goods level Importer/Goods level Representative

Prosimy o ponowienie próby złożenia sprawozdania przed upływem terminu do złożenia sprawozdania.

Na zgłaszających objętych obowiązkiem sprawozdawczym nie zostanie nałożona sankcja w przypadku, gdy problemy z prawidłowym funkcjonowaniem rejestru przejściowego CBAM oraz generowane przez niego błędy spowodują niemożność złożenia prawidłowego i kompletnego sprawozdania CBAM w terminie, pod warunkiem, że prawidłowe sprawozdanie zostanie złożone po ustaniu tych przyczyn.

Podkreślamy, że modyfikowanie sprawozdań CBAM za pierwsze dwa okresy sprawozdawcze można dokonać do 31 lipca 2024 roku.
Należy też wskazać, że możliwość wykorzystania wartości domyślnych w sprawozdaniach CBAM do 31 lipca 2024 roku ułatwi raportowanie za trzy pierwsze kwartały sprawozdawcze mechanizmu. W przypadku niemożności złożenia sprawozdania, odnotowane jest posiadanie w rejestrze projektu sprawozdania.

Zgodnie z art. 16 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/1773 zasadniczo sankcji  nie nakłada się bez uprzedniego przeprowadzenia procedury korekty. W ramach procedury korekty oraz postępowania w sprawie nałożenia kary, zostaną uwzględnione okoliczności związane z funkcjonowaniem rejestru przejściowego CBAM i chęć współpracy zgłaszających objętych obowiązkiem sprawozdawczym w celu wywiązania się z realizowania obowiązków wynikających z mechanizmu CBAM.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU