Jesteś tutaj:

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z pierwszym numerem naszej najnowszej publikacji pt. „GO250. Klimat. Społeczeństwo. Gospodarka.” przygotowanym przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz Centrum Analiz Klimatyczno – Energetycznych.

Drukuj

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z pierwszym numerem naszej najnowszej publikacji pt. „GO250. Klimat. Społeczeństwo. Gospodarka.” przygotowanym przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz Centrum Analiz Klimatyczno – Energetycznych. Publikacja dostępna jest w języku polskim i angielskim.

GO250. Klimat. Społeczeństwo. Gospodarka.”- publikacja dostępna w języku polskim.

GO250. Climate. Society. Economy.”- publikacja dostępna w języku angielskim.

Przygotowanie i stworzenie nowego wydawnictwa wychodzi naprzeciw konieczności zapewnienia odpowiedniej wiedzy w kwestiach związanych szeroko rozumianą polityką klimatyczno- energetyczną oraz związanymi z koniecznością przeprowadzenia transformacji do gospodarki niskoemisyjnej do 2050 r. i realizacją nowej strategii gospodarczej Unii Europejskiej określonej w Europejskim Zielonym Ładzie.

Podczas naszych obecnie prowadzonych prac w KOBiZE, w tym CAKE, spotykamy się z bardzo dużym zainteresowaniem tematyką związaną z szeregiem zagadnień, jakie pokazane zostały w Europejskim Zielonym Ładzie i wynikających z tej strategii  działań, które mają przyczynić się m.in. do redukcji emisji gazów cieplarnianych i osiągniecia neutralności klimatycznej (net zero emisji), jak również do zbudowania gospodarki niskoemisyjnej w horyzoncie czasowym do 2050 r.

W publikacji znajdą Państwo szereg interesujących artykułów podejmujących istotne w obecnym czasie tematy z zakresu polityki klimatyczno – energetycznej dotyczące: perspektywy na rynku uprawnień do emisji w EU ETS w 2020 r., pozycji Unii Europejskiej w działaniach na rzecz klimatu, możliwości i uwarunkowań dla wprowadzenia CBAM (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism) w UE, możliwości redukcji emisji CO2 w sektorze transportu drogowego w kontekście „Europejskiego Zielonego Ładu”, rozwoju technologii CCS/CCU w Europie i na świecie, przyszłości „czystego wodoru”, możliwości redukcji emisji gazów cieplarnianych z sektora polskiego rolnictwa, jak również lotnictwa w świetle umowy o powiązaniu unijnego i szwajcarskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz o Funduszu Modernizacyjnym.

Mamy nadzieję, że nasza publikacja spełni Państwa oczekiwania i zapewni odpowiednią w tej tematyce wiedzę.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU