Jesteś tutaj:

Nowy formularz raportu rocznego na temat wielkości emisji z operacji lotniczych

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że na stronie internetowej Komisji Europejskiej udostępniona została angielskojęzyczna wersja nowego formularza raportu rocznego na temat wielkości emisji dwutlenku węgla przeznaczonego dla operatorów statków powietrznych. Formularz można pobrać z adresu: https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring_en#tab-0-1 lub bezpośrednio przy wykorzystaniu tego łącza.

 

Formularz na obecną chwilę dostępny jest wyłącznie w języku angielskim. Struktura formularza dostosowana została do wymogów monitorowania i sprawozdawczości emisji dwutlenku węgla z lotów objętych, połączonymi od 1 stycznia 2020 roku, systemami handlu uprawnieniami do emisji Unii Europejskiej (EU ETS) oraz Szwajcarii (CH ETS). Krajowy ośrodek zwraca również uwagę na fakt, że nowy formularz daje możliwość raportowania emisji dwutlenku węgla na potrzeby sprawozdawczości do mechanizmu CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) ustanowionego przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO)

 

Polska wersja językowa formularza wraz z informacjami w zakresie połączenia obu systemów EU ETS oraz CH ETS udostępniona zostanie na stronie internetowej Krajowego ośrodka pod koniec bieżącego roku.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU