Jesteś tutaj:

Publikacja zaktualizowanego kalendarza aukcji uprawnień EUA na 2020 r.

Drukuj

Kalendarz aukcji uprawnień EUA na 2020 r.

W dniu 1 lipca 2020 r., w komunikacie giełda EEX opublikowała zaktualizowany kalendarz aukcji uprawnień EUA na 2020 r.

Zgodnie z zaktualizowanym kalendarzem aukcji na 2020 r. Polska sprzeda w 2020 r. w sumie 130,104 mln uprawnień EUA. Aktualizacja uwzględnia korektę z tytułu działania rezerwy MSR w okresie od września do grudnia 2020 r., czego dokonano na podstawie informacji o liczbie uprawnień w obiegu z dnia 8 maja 2020 r. (oznacza to, że działanie rezerwy MSR zostało uwzględnione w całym 2020 r.) Wolumen uprawnień dla Polski zawiera również pulę 49,52 mln uprawnień EUA z tytułu bezpłatnego przydziału uprawnień w ramach art. 10c dyrektywy EU ETS, które nie zostały przydzielone w obecnym okresie rozliczeniowym EU ETS. Szczegółowy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA do końca 2020 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela. Szczegółowy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA na 2020 r.

Aukcje

Data wg kalendarza EEX na 2020 r.

Wolumen uprawnień EUA na pojedynczą aukcję

Godzina

PL EUA

15 i 29 stycznia

5 332 000

9:00-11:00 (środa)

12 i 26 lutego

11 i 25 marca

8 i 22 kwietnia

6 i 20 maja

3 i 17 czerwca

1, 15 i 29 lipca

12 i 26 sierpnia

2 666 000 i 2 668 500

9 i 23 września

 

6 398 500

7 i 21 października

4 i 18 listopada

2 grudnia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zaktualizowanego kalendarza aukcji na 2020 r. opublikowanego przez EEX

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU