Jesteś tutaj:

Zakładka "Opłaty"

Drukuj

Z uwagi na konieczność dostosowania zakresu wykazu opłatowego do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2019 r. poz. 2443), zakładka „Opłaty” w systemie Krajowej bazy zostanie uruchomiona do końca stycznia 2020 r.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU