Jesteś tutaj:

Nowy kalendarz aukcji dla polskich uprawnień EUA i EUAA na 2019 r. opublikowany przez giełdę EEX

Drukuj

W dniu 13 grudnia 2018 r. Komisja Europejska poinformowała w komunikacie, że giełda EEX opublikowała kalendarz aukcji dla polskich uprawnień EUA i EUAA na następny rok.

Przedmiotem sprzedaży ma być w sumie 116,957 mln uprawnień EUA oraz 112,5 tys. uprawnień EUAA, z zastrzeżeniem jednak, że wolumen dla uprawnień EUA w okresie od września do grudnia 2019 r. zostanie obniżony o wolumen, który zasili rezerwę MSR na postawie decyzji 2015/1814, po opublikowaniu przez Komisję Europejską w dniu 15 maja 2019 r. danych o liczbie uprawnień w obiegu.

Należy zauważyć, że opublikowany przez EEX wolumen uprawnień dla Polski uwzględnia korektę z tytułu działania rezerwy MSR w okresie od stycznia do sierpnia 2019 r., czego dokonano na podstawie informacji o liczbie uprawnień w obiegu z 15 maja 2018 r.

Wolumen uprawnień dla Polski zawiera również pulę 55,8 mln uprawnień EUA z tytułu bezpłatnego przydziału uprawnień w ramach art. 10c dyrektywy EU ETS, które nie zostały przydzielone w latach 2013-2017. O zamiarze sprzedaży przez Polskę powyższej puli uprawnień, Komisja Europejska informowała w komunikacie z dnia 5 grudnia br.

Tabela. Szczegółowy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA i EUAA na 2019 r.

AukcjeData wg kalendarza EEX na 2019 r.Wolumen uprawnień EUA/EUAA przeznaczony na pojedynczą aukcjęGodzina
PL EUA


16 i 30 stycznia 4 428 500

9:00-11:00

 (środa)


13 i 27 lutego
13 i 27 marca
10 i 24 kwietnia
8 i 22 maja
5 i 19 czerwca
3, 17 i 31 lipca
14 i 28 sierpnia 2 214 500
11 i 25 września 6 585 500*
9 i 23 października
6 i 20 listopada
4 grudnia 6 587 500*
PL EUAA 22 maja 112 500

13:00-15:00

(środa)

* wolumen w okresie od września do grudnia 2019 r. zostanie obniżony o wolumen, który zasili rezerwę MSR

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kalendarza aukcji na 2019 r. opublikowanego przez EEX

 

Aukcje polskich uprawnień EUA będą przeprowadzane od 16 stycznia do 4 grudnia 2019 r., z tą samą częstotliwością co w tym roku, czyli co 2 tygodnie w środy od 9:00 do 11:00 (w sumie zostały zaplanowane 24 aukcje). W czasie od stycznia do lipca na każdej polskiej aukcji oferowanych będzie po 4,4285 mln uprawnień EUA, w sierpniu po 2,2145 mln, natomiast od września do końca listopada 6,5855 mln uprawnień, a w grudniu 6,5875 mln EUA (wolumen od sierpnia do grudnia 2019 r. zostanie jeszcze obniżony o wolumen, który zasili rezerwę MSR).

W dniu 22 maja 2019 r. w środę w godzinach od 13:00 do 15:00, Polska przeprowadzi jedną aukcję uprawnień lotniczych (EUAA) w liczbie 112,5 tys.

Warto przypomnieć, że wcześniej (tj. w dniu 7 grudnia br.) giełda EEX opublikowała harmonogram aukcji dla uprawnień EUA i EUAA organizowanych przez Komisję Europejską w imieniu 25 państw członkowskich UE. Szczegóły na ten temat dostępne są na stronach giełdy EEX. Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronach KE, harmonogram aukcji niemieckich uprawnień ma zostać opublikowany na początku 2019 r.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU