Jesteś tutaj:

Lotnictwo – wdrożenie zasad monitorowania i raportowania emisji dwutlenku węgla z działań lotniczych na potrzeby mechanizmu Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA)

Drukuj

W dniu 28 listopada 2018 r., rozpoczął się proces konsultacji społecznych projektu legislacyjnego opublikowanego przez Komisję Europejską. Projekt ten przyjął formę rozporządzenia delegowanego Komisji, w zakresie którego ustanawia się przepisy prawa dotyczące monitorowania i raportowania emisji dwutlenku węgla pochodzących z działań lotniczych wymienionych w Tomie 4 Załącznika 16 do Konwencji Chicagowskiej, tzw. dokument Standards and Recommended Practices (SARPs). Dokument poddany konsultacjom społecznym udostępniony został w języku angielskim i można go odnaleźć pod niniejszym adresem internetowym:

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające Dyrektywę 2003/87/WE w związku z przyjęciem przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego mechanizmu CORSIA

Powiązanie projektów opublikowanych przez Komisję Europejską z globalnym mechanizmem CORSIA.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi na stronie internetowej Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), od 2021 roku rozpocznie się pilotażowa faza globalnego mechanizmu kompensacji i redukcji emisji dwutlenku węgla pochodzących z lotów międzynarodowych (tzw. CORSIA). Mechanizm CORSIA wymaga, aby operatorzy statków powietrznych spełniający określone kryteria od 1 stycznia 2019 roku monitorowali wielkość emisji dwutlenku węgla z operacji objętych tym mechanizmem. W tym celu Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia delegowanego, w którym określony zostanie zakres zbieranych przez operatorów statków powietrznych informacji oraz format ich przekazywania do odpowiednich organów w państwach, do których zostali przypisani.

Od momentu publikacji projektów Komisji Europejskiej, każdy zainteresowany może w terminie do 26 grudnia 2018 r. zgłaszać uwagi do zaproponowanych w nich rozwiązań, do czego serdecznie zachęcamy.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU