Jesteś tutaj:

Oferta pracy

Drukuj

KOBiZE poszukuje eksperta w zakresie modelowania sektora transportu do pracy w Zespole Strategii, Analiz i Aukcji Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami w związku z realizacją projektu pn. „System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej” (w skrócie: LIFE Climate CAKE PL – Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych) finansowym ze środków LIFE, NFOŚiGW oraz IOŚ-PIB.

Podstawowym celem projektu jest budowa trwałego i kompleksowego systemu tworzenia oraz wymiany informacji i wiedzy, wspomagającego opracowywanie przekrojowych analiz skutków różnych rozwiązań w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej. W ramach projektu powstanie zaawansowany warsztat analityczny, składający się z globalnego modelu równowagi ogólnej (CGE) oraz współpracujących z nim modeli sektorowych energii, rolnictwa i transportu. W efekcie realizacji całego przedsięwzięcia powstanie kompleksowy i trwały zespół, zdolny do stałego wspierania grupy docelowej i interesariuszy projektu. Jednocześnie w KOBiZE tworzy się możliwość pracy i rozwoju dla ekspertów i naukowców posiadających wiedzę w zakresie budowy, obsługi i wykorzystania analitycznych modeli ekonomicznych i sektorowych. Projekt realizowany jest w latach 2017-2020.

W związku z realizacją projektu poszukujemy:

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU