Jesteś tutaj:

Nowy formularz sprawozdania z weryfikacji

Drukuj

Szanowni Państwo,

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w związku z zatwierdzeniem przez Komitet d.s. Zmian Klimatu zaktualizowanej wersji elektronicznego formularza sprawozdania z weryfikacji dokument w polskiej wersji językowej został udostępniony w zakładce „Materiały do pobrania/Monitorowanie, raportowanie, weryfikacja emisji”. Nowa wersja formularza powinna być stosowana przez weryfikatorów podczas weryfikacji raportów za 2016 r.

Główne zmiany w formularzu:

  • dodanie zakładki „Rachunkowość” umożliwiającej zautomatyzowany eksport danych;
  • aktualizacja wytycznych dla weryfikatorów w przypadku, gdy raport zweryfikowany jest jako zadowalający;
  • dodanie w wytycznych dla weryfikatorów w Załączniku 1 odnośników do przewodnika KE na temat prawidłowej klasyfikacji i raportowania nieprawidłowości, niezgodności i ulepszeń ( link do wytycznych KE w wersji angielskiej https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/monitoring/docs/avr_classification_reporting_issues_en.pdf);
  • doprecyzowanie wytycznych dla weryfikatorów w Załączniku 1 w przypadku zastosowania metodyki w zakresie uzupełniania luk w danych;
  • aktualizacja listy dokumentów referencyjnych w Załączniku 2;
  • doprecyzowanie wytycznych dla weryfikatorów w Załączniku 3 w przypadku identyfikacji zmian w instalacji, które nie zostały zgłoszone do 31 grudnia;
  • korekta literówek.
ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU