Jesteś tutaj:

Informacja o zmianach wynikających z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie Krajowej bazy

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 23.11.2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877).

Zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia osoby, które w dniu poprzedzającym dzień jego wejścia w życie posiadały dostęp do elektronicznego konta w Krajowej bazie, od dnia 23.11.2016 r. stają się automatycznie użytkownikami Krajowej bazy. Identyfikatory (loginy) i hasła dostępu nadane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.

Zgodnie z § 4 ust. 5 ww. rozporządzenia Użytkownicy Krajowej bazy po upływie 21 dni od dnia jego wejścia w życie uzyskują dostęp do informacji i danych każdego zakładu danego podmiotu zgromadzonych w Krajowej bazie. W związku z powyższym, jeżeli podmiot nie chce, aby dany użytkownik miał dostęp do informacji i danych wszystkich zakładów danego podmiotu, należy w ciągu 21 dni od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dokonać zmiany użytkowników Krajowej bazy poprzez złożenie formularza aktualizacyjnego, po zalogowaniu się do Krajowej bazy za pomocą identyfikatora (loginu) i hasła dostępu.

Jeżeli podmiot utracił dostęp do danych podmiotu w Krajowej bazie lub chce wskazać zupełnie nowych użytkowników Krajowej bazy powinien złożyć formularz uzyskania dostępu do danych podmiotu zamieszczony na stronie internetowej http://www.krajowabaza.kobize.pl. Formularze te należy złożyć zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązującego rozporządzenia.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU