Jesteś tutaj:

Komunikat w sprawie ponownego sporządzania opinii dotyczących planów monitorowania wielkości emisji, planów poboru próbek i raportów w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pod adresem: http://www.mos.gov.pl/artykul/2109_europejski_system_handlu_uprawnieniami_do_emisji_eu_ets/25551_komunikat_w_sprawie_ponownego_sporzadzania_opinii_dotyczacych_planow_monitorowania_wielkosci_emisji_planow_poboru_probek_i_raportow_w_zakresie_udoskonalen_w_metodyce_monitorowania_przez_krajowy_osrodek_bilansowania_i_zarzadzania_emisjami.html

został opublikowany „Komunikat w sprawie ponownego sporządzania opinii dotyczących planów monitorowania wielkości emisji, planów poboru próbek i raportów w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami”.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU