Jesteś tutaj:

Komunikat w sprawie obowiązku przedłożenia informacji o rzeczywistych lub planowanych zmianach, zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Drukuj

W nawiązaniu do Komunikatu z dnia 13.11.2015 r. w sprawie składania, przez konto w Krajowej bazie, informacji o:

  1. rzeczywistych lub planowanych zmianach zdolności produkcyjnej, zmianach poziomu działalności oraz zmianach w działaniach w instalacji w danym roku w podziale na podinstalacje, albo
  2. braku zmian, o których mowa w pkt 1.

Przypominamy, że zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz.1223) prowadzący instalację ma obowiązek przekazania wydruku informacji o rzeczywistych lub planowanych zmianach zdolności produkcyjnej, zmianach poziomu działalności oraz zmianach w działaniach w instalacji w danym roku w podziale na podinstalacje, albo braku zmian, organowi właściwemu do wydania zezwolenia.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU