Jesteś tutaj:

SZKOLENIA Z ZAKRESU WPROWADZANIA RAPORTU DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje o kolejnych bezpłatnych szkoleniach z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, które odbędą się w dniach:

• 10.02.2015 r. (wtorek)
• 12.02.2015 r. (czwartek)

Szkolenia przeprowadzone będą w siedzibie KOBiZE, przy ulicy Chmielnej 132/134 w Warszawie w godzinach 10:00-14:00.Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w szkoleniu może brać udział tylko jedna osoba upoważniona do prowadzenia sprawozdawczości dla danego zakładu/podmiotu, a o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają osoby, które nie uczestniczyły w szkoleniach organizowanych przez KOBiZE w poprzednich latach.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie do dnia 2.02.2015 r. wypełnionych formularzy zgłoszeniowych. Formularze prosimy opieczętować, podpisać i zeskanowane przesłać na adres e-mail: formularze@kobize.pl podając w tytule maila datę szkolenia, w którym chcą Państwo wziąć udział. Formularze przesłane w inny sposób lub po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 

Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani o tym drogą mailową.

KOBiZE nie będzie pokrywać kosztów dojazdu.

O kolejnych terminach szkoleń będziemy informować w odrębnych komunikatach umieszczanych na stronie internetowej Krajowego ośrodka www.kobize.pl oraz Krajowej bazy w zakładce aktualności.
ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU