Jesteś tutaj:

Zmiany przydziałów bezpłatnych uprawnień w związku z nową listą sektorów i podsektorów narażonych na ucieczkę emisji

Drukuj

NULL

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2015 r. listy sektorów i podsektorów narażonych na znaczące ryzyko ucieczki emisji zaistniała konieczność ponownego przeliczenia przydziałów bezpłatnych uprawnień do emisji dla niektórych instalacji objętych Krajowymi Środkami Wykonawczymi (KŚW). Decyzja Komisji Europejskiej 2014/746/UE z dnia 27 października 2014 r. ustalająca, zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wykaz sektorów i podsektorów uważanych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji na lata 2015–2019, wprowadza zmiany w odniesieniu do listy sektorów i podsektorów uważanych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji w latach 2013-2014.
W związku z powyższym, jeżeli Państwa instalacja objęta jest systemem handlu uprawnieniami do emisji i otrzymała bezpłatny przydział uprawnień w ramach KŚW oraz dodatkowo obejmuje podinstalacje:

• objęte wskaźnikiem emisyjności opartym na cieple,
• objęte wskaźnikiem emisyjności opartym na paliwie,
• wytwarzające emisję procesowe,

pracujące na potrzeby sektorów określonych w niniejszej tabeli, w przypadku niektórych działalności może wystąpić zmiana przydziału uprawnień do emisji począwszy od 2015 r. Dlatego koniecznym jest przeanalizowanie czy w ww. podinstalacjach nastąpiły zmiany poziomów działalności z uwagi na zmianę narażenia na ucieczkę emisji zgodnie z decyzją 2014/746/UE.
Mając na uwadze powyższe, zaistnieje konieczność przekazania przez Krajowy ośrodek aktualnych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską formularzy NIMs, na podstawie którego określano przydział uprawnień w Krajowych Środkach Wykonawczych. Dlatego też, w przypadku gdy opisane wyżej zmiany dotyczą Państwa instalacji, Krajowy ośrodek prosi o kontakt na adres e-mail: ksw@kobize.pl do dnia 09-01-2015 r. w celu ustalenia sposobu dalszego postępowania.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU