Jesteś tutaj:

Szkolenia z zakresu wprowadzania raportu do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

Drukuj

NULL

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje o pierwszych bezpłatnych szkoleniach z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji:

- w dniu 17.01.2012 r. – dla przedstawicieli zakładów, w których głównym rodzajem prowadzonej działalności jest produkcja klinkieru cementowego lub produkcja cementu lub betonu – kod szkolenia CEM01;
- w dniu 18.01.2012 r. – dla przedstawicieli zakładów, w których głównym rodzajem prowadzonej działalności jest produkcja masy włóknistej (pulpy drzewnej) z drewna lub innych materiałów włóknistych lub produkcja papieru lub tektury – kod szkolenia PAP01;
- w dniu 19.01.2012 r. – dla przedstawicieli zakładów, w których głównym rodzajem prowadzonej działalności jest produkcja ciepła (tylko podsektor ciepłowni zawodowych) – kod szkolenia CIEP01.

Szkolenia przeprowadzone będą w siedzibie KOBiZE, przy ulicy Chmielnej 132/134 w Warszawie w godzinach 10:00-15:00.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie do dnia 11.01.2012 r. wypełnionych formularzy zgłoszeniowych. Formularze prosimy opieczętować, podpisać i zeskanowane przesłać na adres e-mail: formularze@kobize.pl podając w tytule maila kod szkolenia. Formularze przesłane w inny sposób lub po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani o tym drogą mailową.

KOBiZE nie będzie pokrywać kosztów dojazdu do Warszawy i powrotu z Warszawy. O kolejnych  terminach szkoleń dla poszczególnych branż będziemy informować w odrębnych komunikatach umieszczanych na stronie internetowej Krajowego ośrodka (www.kobize.pl) oraz Krajowej bazy w zakładce aktualności (https://krajowabaza.kobize.pl/news).
ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU