Jesteś tutaj:

Szkolenia z zakresu wprowadzania raportu do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

Drukuj

NULL

Szanowni Państwo!


W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.), Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w miesiącach styczeń-luty 2012 roku w siedzibie KOBiZE, przy ulicy Chmielnej 132/134 w Warszawie, będą przeprowadzane bezpłatne szkolenia z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

Będą one skierowane do tych podmiotów, które zobowiązane są do wprowadzenia ww. raportu i mają założone konto umożliwiające dostęp do systemu informatycznego Krajowej bazy. Szkolenia przeprowadzane będą oddzielnie dla poszczególnych branż, tak żeby w trakcie jednego szkolenia skupić się na specyfice danej branży.

Szkolenia będą szczegółowo omawiały, zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym, zagadnienia związane z prawidłowym wprowadzaniem do rocznego raportu informacji dotyczących:

- struktury technologicznej danego zakładu (podział na instalacje i źródła, charakterystyka emitorów i środków technicznych mających na celu ograniczanie emisji);
- zużycia paliw i surowców towarzyszących emisjom;
- produkcji i przetwarzania;
- emisji gazów cieplarnianych i innych substancji ze scharakteryzowanych instalacji i źródeł oraz z procesów prowadzonych poza instalacjami;
- pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, zezwoleń na uczestnictwo w ETS oraz zgłoszeń instalacji.

Sugestie i pytania dotyczące szkoleń proszę kierować na adres poczty elektronicznej: szkolenia@kobize.pl.

KOBiZE nie będzie pokrywać kosztów dojazdu do Warszawy i powrotu z Warszawy. O konkretnych terminach szkoleń dla poszczególnych branż będziemy informować w odrębnych komunikatach umieszczanych na stronie internetowej Krajowego ośrodka (www.kobize.pl) oraz Krajowej bazy w zakładce aktualności (https://krajowabaza.kobize.pl/news).
ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU