Jesteś tutaj:

PROJEKTY WSPÓLNYCH WDROŻEŃ – MOŻLIWOŚCI REALIZACJI

Drukuj

NULL

Aktualizacja przewodnika „Mechanizm Wspólnych Wdrożeń – możliwości realizacji w Polsce” została przygotowana w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Głównym celem przewodnika jest zapewnienie wsparcia dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych realizacją projektów w ramach mechanizmu wspólnych wdrożeń w Polsce. Aktualizację przygotowano przede wszystkim w związku ze zmianami prawa krajowego, jakie wprowadzono w 2010 i 2011 roku, czyli nowelizacją ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695) oraz ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 z późn. zm.). Wprowadzone zmiany w ww. legislacji krajowej mają umożliwić realizację i zatwierdzanie projektów (m.in. z zakresu energetyki odnawialnej), które wpływają na obniżenie emisji gazów cieplarnianych z instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji, jako projekty wspólnych wdrożeń (JI).   W drugim wydaniu przewodnika dla inwestorów poza uaktualnieniem informacji z zakresu prawodawstwa krajowego (wspomniane powyżej ustawy) i związaną z tym modyfikacją procedury zatwierdzania projektów JI, uwzględniono również zmiany zaistniałe w przepisach wspólnotowych i międzynarodowych.


PROJEKTY WSPÓLNYCH WDROŻEŃ – MOŻLIWOŚCI REALIZACJI W POLSCE
ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU