Jesteś tutaj:

Najnowsze opracowanie KASHUE-KOBiZE pt.: „WYKORZYSTANIE JEDNOSTEK CER/ERU w EU ETS – ANALIZA SYTUACJI W POLSCE”

Drukuj

NULL

Dyrektywa 2004/101/WE  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, z uwzględnieniem mechanizmów projektowych Protokołu z Kioto (tzw. „dyrektywa łącząca”), , umożliwia prowadzącym instalacje objęte wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) na wykorzystanie jednostek poświadczonej redukcji emisji (CER) począwszy od 2005 r. oraz jednostek redukcji emisji (ERU) od 2008 r. do rozliczania rocznej emisji w ramach EU ETS, przy czym jedna jednostka odpowiada jednemu uprawnieniu do emisji (EUA).
Celem analizy jest prezentacja przejrzystych danych dotyczących wykorzystania jednostek CER oraz ERU przez prowadzących polskie instalacje objęte EU ETS w latach 2008 i 2009. Jednostki CER oraz ERU pochodzą odpowiednio z realizacji projektów w ramach mechanizmów czystego rozwoju (CDM)oraz mechanizmu wspólnych wdrożeń (JI). Analiza ukazuje również tło teoretyczne wykorzystania jednostek CER oraz ERU w EU ETS.

Niniejszy dokument pt.: „WYKORZYSTANIE JEDNOSTEK CER/ERU w EU ETS – ANALIZA SYTUACJI W POLSCE” znajduje się w dziale Opracowania i Analizy.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU