Jesteś tutaj:

Uprawnienia do emisji objęte zastawem rejestrowym

Drukuj

NULL

Krajowy Administrator zwraca uwagę, aby podmioty zainteresowane dokonywaniem transakcji mających za przedmiot uprawnienia do emisji, wykazały się należytą starannością i sprawdziły status tychże uprawnień w Rejestrze zastawów. Uprawnienia do emisji stanowiąc zbywalne prawa majątkowe mogą bowiem zostać objęte zastawem rejestrowym w celu zabezpieczenia określonej wierzytelności (zob. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawców). Z obciążeniem uprawnień do emisji zastawem rejestrowym przepisy wskazanej ustawy wiążą szereg skutków prawnych, w tym m.in. uprawnienie zastawnika (wierzyciela) do zaspokajania wierzytelności z przedmiotu zastawu, jak również i to, że nikt nie może zasłaniać się nieznajomością danych ujawnionych w rejestrze, chyba że mimo zachowania należytej staranności nie mógł o nich wiedzieć.

Informacje na temat wpisu uprawnień do emisji w Rejestrze zastawów można uzyskać od Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU