Jesteś tutaj:

KRAJOWA BAZA O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

Drukuj

NULL

Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami, realizując zadania wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy*, które dotyczą prowadzenia Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, udostępnia na stronie internetowej pod adresem http://www.krajowabaza.kobize.pl możliwość dokonania rejestracji w Krajowej bazie.

Ustawa nakłada na podmioty korzystające ze środowiska obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku kalendarzowego, raportu za poprzedni rok kalendarzowy, zawierającego szczegółowe informacje o wielkości emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz prowadzonej działalności, na skutek której występuje emisja. W przypadku gdy obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu jest związany z eksploatacją instalacji, podmiotem obowiązanym do sporządzenia i wprowadzenia raportu rocznego jest prowadzący instalację.

Pierwszy raport należy sporządzić i wprowadzić do Krajowej bazy za rok 2010 r. w terminie do końca lutego 2011 r. W związku z powyższym niezbędne jest utworzenie konta w Krajowej bazie. Aby zapewnić sprawne i skuteczne przejście ścieżki rejestracyjnej, już dziś Krajowy ośrodek zapewnia możliwość zarejestrowania się i utworzenia konta w Krajowej bazie.

 

*Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.)

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU