Jesteś tutaj:

Najnowsze opracowanie KASHUE-KOBiZE pt.: „JOINT IMPLEMENTATION PROJECTS – POSSIBILITIES FOR REALIZATION IN POLAND”

Drukuj

NULL

Niniejsze opracowanie stanowi przetłumaczony na język angielski wyciąg z przygotowanego w maju 2010 roku przez KASHUE-KOBIZE opracowania pt.: „PROJEKTY WSPÓLNYCH WDROŻEŃ – MOŻLIWOŚCI REALIZACJI W POLSCE”. Przetłumaczona część przewodnika (odpowiadająca rozdziałowi 4), dotyczy kluczowych wytycznych proceduralnych, których celem jest zapewnienie wsparcia dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych realizacją projektów w ramach mechanizmu wspólnych wdrożeń w Polsce.
Niniejszy dokument ukazuje podstawowe uwarunkowania proceduralno-prawne na poziomie międzynarodowym i krajowym, konieczne do spełnienia, aby skutecznie wnioskować o zatwierdzenie projektu wspólnych wdrożeń w Polsce, a następnie go wdrożyć.


Niniejszy dokument pt.: „JOINT IMPLEMENTATION PROJECTS – POSSIBILITIES FOR REALIZATION IN POLAND” znajduje się w dziale Opracowania i Analizy.


„JOINT IMPLEMENTATION PROJECTS – POSSIBILITIES FOR REALIZATION IN POLAND”

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU