Jesteś tutaj:

Pakiet energetyczno-klimatyczny – seminarium w zakresie systemu handlu emisjami

Drukuj

NULL

W dniu 11 grudnia 2009 r. wspólnie z Ministerstwem Środowiska Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) zorganizował seminarium poświęconą kwestiom związanym z zagadnieniami pakietu energetyczno-klimatycznego. W spotkaniu, które odbyło się w Ministerstwie Środowiska uczestniczyło ponad sto osób, reprezentujących głównie sektory przemysłowe, konfederacje pracodawców, a także administracje rządową. Spotkanie otworzył Pan Bernard Błaszczyk, podsekretarz stanu w MŚ wraz z Panem Wojciechem Jaworskim, Kierownikiem KASHUE/KOBiZE.
Głównym celem seminarium było wyjaśnienie kwestii wynikających z przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (tzw. dyrektywa EU ETS).
W trakcie spotkania przedstawiciele Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji, Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Gospodarki omówili zagadnienia dotyczące m.in. mechanizmu aukcji, zjawiska ucieczki emisji i wynikających z nich przydziałów bezpłatnych uprawnień dla części sektorów, wskaźników emisyjnych jako podstawy przydziału bezpłatnych uprawnień oraz o kwestiach częściowego bezpłatnego przydziału uprawnień dla sektora elektroenergetycznego. Przedstawiono również główne elementy systemu zarządzania emisjami gazów cieplarnianych w sektorach nie objętych EU ETS (tzw. obszar non-ETS) wprowadzone decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/406/WE w sprawie starań podejmowanych przez państwa członkowskie zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do 2020 r. zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (tzw. decyzja non-ETS).
Jak istotne są to kwestie, świadczył zarówno komplet słuchaczy, jak i gorąca dyskusja związana z prezentowanymi zagadnieniami. Odzew ze strony przedstawicieli przemysłu, świadczył o potrzebie tego typu spotkań, jako źródle informacji o problematyce zwianej z wdrażaniem pakietu energetyczno-klimatycznego.
Jest to już drugie spotkanie współorganizowane przez KASHUE poświecone przybliżaniu problematyki wdrażania Pakietu energetyczno-klimatycznego. W dniu 18 listopada 2009 r. Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) wraz z Instytutem na rzecz Ekorozwoju (InE) zorganizował konferencję poświęconą wdrażaniu Pakietu energetyczno-klimatycznego w obszarze EU ETS i non ETS pt. "Droga ku efektywnemu wdrażaniu pakietu energetyczno-klimatycznego".

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU